Jangan menjual maklumat peribadi saya

Hak anda di bawah California Privacy Consumer Act

The California Consumer Privacy Act (CCPA) memberi anda hak mengenai bagaimana data atau maklumat peribadi anda diperlakukan. Di bawah undang-undang, penduduk California dapat memilih untuk tidak memilih "penjualan" maklumat peribadi mereka kepada pihak ketiga. Berdasarkan CCPA definisi, "penjualan" merujuk kepada pengumpulan data untuk tujuan membuat iklan dan komunikasi lain. Ketahui lebih lanjut mengenai CCPA dan hak privasi anda.

Cara memilih untuk tidak ikut

Dengan mengklik pautan di bawah, kami tidak lagi mengumpulkan atau menjual maklumat peribadi anda. Ini berlaku untuk pihak ketiga dan data yang kami kumpulkan untuk membantu memperibadikan pengalaman anda di laman web kami atau melalui komunikasi lain. Untuk maklumat lebih lanjut, lihat privasi kami dasar.